АТЛАС – Иван Диловски ЕТ

<< Назад

ATLAS – Ivan Dilovski

адрес:
2140 Ботевград
Индустриална зона, Микроелектроника
тел.:
(+359 723) 6-21-52, 6-63-67
факс:
(+359 723) 6-21-52, 6-63-67
мобилен:
(+359 88) 890-34-64, 845-50-21
управител:
 Иван Йорданов Диловски
дейност:
* международен автомобилен транспорт
* 17 бр. автомобили
* полуремаркета – 90 куб. м с XL сергификати
* Австрия, Германия, Франция, Нидерландия, Белгия, Чехия, Словакия, Полша, Унгария – цели и групажни товари
индекси:
Автомобилен транспорт - 17
Групажни превози
Бордови - 17
Европа
последна актуализация:
11.05.2021