ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД – Офис и логистична база

<< Назад

UNIMASTERS LOGISTICS PLC – Office and logistic point

адрес:
1592 София
Eurogate Logistics Park, ул. Продан Таракчиев 12
тел.:
(+359 2) 0800 800 00
дейност:
* интермодални превози
* морска, въздушна, сухопътна и жп спедиция
* групажи и консолидации
* автомобилни превози на комплектни и частични товари
* услуги за електронна търговия (e-fulfilment, B2B, B2C, D2C)
* складова логистика
* превоз на опасни товари и товари с температурен режим
* логистика на извънгабаритни и проектни товари
* корабно агентиране и снабдяване
* контейнерно депо
* пристанищна и морска логистика
* куриерски услуги
последна актуализация:
14.01.2020