ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД – Офис Пловдив

<< Назад

UNIMASTERS LOGISTICS PLC – Office Plovdiv

адрес:
4000 Пловдив
бул. Руски 5, офис 1
тел.:
(+359 32) 94-06-79
дейност:
* интермодални превози
* морска, въздушна, сухопътна и жп спедиция
* групажи и консолидации
* автомобилни превози на комплектни и частични товари
* услуги за електронна търговия (e-fulfilment, B2B, B2C, D2C)
* складова логистика
* превоз на опасни товари и товари с температурен режим
* логистика на извънгабаритни и проектни товари
* корабно агентиране и снабдяване
* контейнерно депо
* пристанищна и морска логистика
* куриерски услуги
последна актуализация:
14.01.2020