ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД – Офис Пристанище Варна-Запад

<< Назад

UNIMASTERS LOGISTICS PLC – Office Port Varna-West

адрес:
9160 Девня
Южна промишлена зoна Девня, Морски и пристанищен център Логикорп
тел.:
(+359 52) 818-080
дейност:
* интермодални превози
* морска, въздушна, сухопътна и жп спедиция
* групажи и консолидации
* автомобилни превози на комплектни и частични товари
* услуги за електронна търговия (e-fulfilment, B2B, B2C, D2C)
* складова логистика
* превоз на опасни товари и товари с температурен режим
* логистика на извънгабаритни и проектни товари
* корабно агентиране и снабдяване
* контейнерно депо
* пристанищна и морска логистика
* куриерски услуги
последна актуализация:
14.01.2020