ЕВРОБУЛ ЕООД – ПЛОВДИВ

<< Назад

EVROBUL – PLOVDIV

адрес:
4000 Пловдив
бул. Княгиня Мария Луиза 6А офис 1
тел.:
(+359 32) 26-70-75, 62-18-09, 62-09-06
факс:
(+359 32) 26-70-75, 62-18-09, 62-09-06
дейност:
индекси:
Спедиция
Автомобилен транспорт
Комбинирани превози: автомоб. – море
Комбинирани превози: автомоб. – река
Комбинирани превози: автомобилен – жп
Комбинирани превози: превози жп – море
Групажни превози
Митническо агентство
Лекотоварни превозни средства
България
Европа
Балкански страни
Русия и страните от ОНД
последна актуализация:
12.02.2020