СИНТРАНС ЕООД

<< Назад

SINTRANS Ltd.

адрес:
7000 Русе
бул. Придунавски 20
тел.:
(+359 82) 81-88-88
факс:
(+359 82) 81-88-81
управител:
 Елена  Синигерска
дейност:
* международен транспорт и спедиция
* превоз на групажни товари от/за Европа
* превоз на частични и комплектни товари от/за Европа
* превоз на опасни товари (с изкл. на кл. 1 и 7)
* превоз на товари с хладилно оборудване
* превоз на текстилни изделия
* превоз на високообемни товари
* превоз от/за трети страни
* вътрешен транспорт
* морски и въздушен транспорт
* комбинирани превози
* извънгабаритни превози
* складова дейност
* митническо представителство
* обща банкова гаранция за режим транзит
* застраховки
индекси:
Спедиция
Автомобилен транспорт - 11
Морски транспорт
Речен транспорт
Въздушен транспорт – карго
Комбинирани превози: автомоб. – море
Комбинирани превози: автомоб. – река
Групажни превози
Превози в контейнери
Превози на опасни товари
Логистика
Обработване на товари
Складове
Митническо агентство
Бордови - 11
Лекотоварни превозни средства - 2
България
Европа
Балкански страни
Цял свят
последна актуализация:
14.02.2024