ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД

<< Назад

UNIMASTERS LOGISTICS PLC

адрес:
9000 Варна
ул. Граф Игнатиев 40
тел.:
0800 800 00
изпълнителен директор:
 Николай  Божилов
дейност:
* интермодални превози
* морска, въздушна, сухопътна и жп спедиция
* групажи и консолидации
* автомобилни превози на комплектни и частични товари
* услуги за електронна търговия (e-fulfilment, B2B, B2C, D2C)
* складова логистика
* превоз на опасни товари и товари с температурен режим
* логистика на извънгабаритни и проектни товари
* корабно агентиране и снабдяване
* контейнерно депо
* пристанищна и морска логистика
* куриерски услуги
 
 
индекси:
Спедиция
Автомобилен транспорт
Железопътен транспорт
Морски транспорт
Речен транспорт
Въздушен транспорт – карго
Комбинирани превози: автомоб. – море
Комбинирани превози: автомоб. – река
Комбинирани превози: автомобилен – жп
Комбинирани превози: превози жп – море
Групажни превози
Превози в контейнери
Логистика
Обработване на товари
Складове под митнически контрол
Консултантски услуги
Митническо агентство
Агентиране
Брокераж
Застраховане
Бордови - 10
Контейнеровози - 9
Хладилни превозни средства - 2
Лекотоварни превозни средства - 11
България
Европа
Балкански страни
Русия и страните от ОНД
Близък Изток
Цял свят
последна актуализация:
29.02.2024