ШЕНКЕР ЕООД

<< Назад

SCHENKER Ltd.

адрес:
2227 Божурище
бул. Европа 1А
тел.:
(+359 2) 942-91-00
факс:
(+359 2) 975-30-55
управляващ директор:
 Зоран  Лазороски
дейност:
* директни групажни линии навсякъде в Европа
* частични и цели товари от/за Европа, Русия, Близкия Изток
* национална мрежа за автомобилен транспорт
* въздушен транспорт от/до всяка точка на света чрез глобалната мрежа на фирмата в 130 страни
* контейнерни превози през пристанища Варна, Бургас и Солун
* директни групажни контейнери от Далечния Изток
* групажни контейнери от/за целия свят през пристанища Солун, Ротердам, Хамбург и др.
* железопътен и комбиниран транспорт от/за Централна и Западна Европа, ОНД и Азия
* транспорт по река Дунав
* превоз на извънгабаритни и тежки товари
* спедиция на изложби и панаири в България и по цял свят
* превоз на личен и дипломатически багаж
* логистика, дистрибуция и комисиониране, складове под митнически контрол
* митническо агентство и представителство
* деклариране по Интрастат
* лицензиран застрахователен агент, карго, CMR и други застраховки
* сертификат за качество по ISO 9001-2008
индекси:
Спедиция
Автомобилен транспорт
Железопътен транспорт
Морски транспорт
Речен транспорт
Въздушен транспорт – карго
Комбинирани превози: автомоб. – море
Комбинирани превози: автомоб. – река
Комбинирани превози: автомобилен – жп
Комбинирани превози: превози жп – море
Групажни превози
Превози в контейнери
Превози на опасни товари
Придружаване на товари и охранителни услуги
Логистика
Обработване на товари
Складове
Складове под митнически контрол
Митническо агентство
Застраховане
Цял свят
представителства/партньори:
DB SCHENKER
дъщерна фирма
транспорт, спедиция, логистика
последна актуализация:
13.11.2020