ТУНЕЛА – ГЕРГОВ, БОТЕВ ООД

<< Назад

TUNELA – GERGOV, BOTEV Ltd.

адрес:
2180 Етрополе
бул. Партизански 40
тел.:
(+359 720) 6-78-95
факс:
(+359 720) 6-78-95
мобилен:
(+359 88) 857-17-27
e-mail:
управител:
 Ботьо Маринов Ботев
управител:
 Ирена Кръстева Ботева
дейност:
* международен транспорт и спедиция с 7 бордови автокомпозиции и 4 хенгера по 115 куб. м
* вътрешен транспорт
индекси:
Спедиция
Автомобилен транспорт - 11
Групажни превози
Превози на опасни товари
Бордови - 7
Високообемни превозни средства - 4
България
Европа
Балкански страни
последна актуализация:
11.05.2021