ДИСКОРДИА АД

<< Назад

DISCORDIA JSC

адрес:
1528 София
бул. Искърско шосе 7 Търговски Център Европа сграда 1 ет. 3
тел.:
(+359 2) 447-58-11
изпълнителен директор:
 Христо  Христов
дейност:
* собствен автомобилен транспорт
* спедиция с автомобилен транспорт
* железопътен транспорт - собствени вагони
* контейнерен транспорт
* морски транспорт
* речен транспорт
* въздушен транспорт – карго
* комбинирани превози
* групажни превози
* превози на опасни и извънгабаритни товари
* логистика
* транспортно застраховане
* митническо агентство
* пристанищна спедиция
* агентиране
* опериране на СБЗ
* консултации
индекси:
Спедиция
Автомобилен транспорт
Железопътен транспорт
Морски транспорт
Речен транспорт
Въздушен транспорт – карго
Комбинирани превози: автомоб. – море
Комбинирани превози: автомоб. – река
Комбинирани превози: автомобилен – жп
Комбинирани превози: превози жп – море
Групажни превози
Превози в контейнери
Превози на опасни товари
Логистика
Консултантски услуги
Митническо агентство
Агентиране
Застраховане
Бордови
България
Европа
Балкански страни
Русия и страните от ОНД
Близък Изток
Цял свят
последна актуализация:
15.02.2024