ЖЕФКО БЪЛГАРИЯ ЕООД

<< Назад

GEFCO BULGARIA Ltd.

адрес:
1797 София
ул. Лъчезар Станчев 5 Софарма Бизнес Тауърс сграда Б етаж 15
тел.:
(+359 2) 969-49-61
управител:
 Лъчезар  Рубчев
дейност:
* автомобилна логистика
– международни и вътрешни доставки
– PDI
* сухопътен транспорт
– цели, частични и групажни товари
– складиране и вътрешна дистрибуция
– опасни и извънгабаритни товари
– температурно регулирани превози
* въздушен, морски и железопътен транспорт
– цели и групажни контейнери
– въздушно карго
* митническо представителство
* застраховане на товари
индекси:
Спедиция
Морски транспорт
Въздушен транспорт – карго
Комбинирани превози: автомоб. – море
Групажни превози
Превози в контейнери
Превози на опасни товари
Логистика
Обработване на товари
Застраховане
Лекотоварни превозни средства
България
Европа
Балкански страни
Русия и страните от ОНД
Близък Изток
Цял свят

Галерия

последна актуализация:
09.11.2023