ДСВ ЕЪР енд СИЙ ЕООД

<< Назад

DSV AIR & SEA Ltd.

адрес:
1592 София
ул. Поручик Неделчо Бончев 16 Индустриална зона общ. Искър
тел.:
(+359 2) 926-78-91, 926-78-92, 926-78-93, 926-78-94, 926-78-95, 926-78-96
управител:
 Красимира  Вандева
дейност:
Офиси в България: София
Международна мрежа: над 1300 собствени офиси в над 90 страни по света (www.dsv.com)

Основна дейност и сервизи:

* Въздушен транспорт
* Морски транспорт – цели контейнери и собствен групажен сервиз
* Комбинирани превози
* Митническо обслужване
* Складове под митнически контрол
* Карго застраховане
* 365/24/7 проследяване статус на товарите през онлайн платформа myDSV.com с възможност за:
– подаване на заявка
– проследяване движението на товарите
– достъп до документацията за конкретен товар
– справки
индекси:
Спедиция
Железопътен транспорт
Морски транспорт
Въздушен транспорт – карго
Комбинирани превози: автомоб. – море
Комбинирани превози: автомобилен – жп
Комбинирани превози: превози жп – море
Групажни превози
Превози в контейнери
Превози на опасни товари
Куриерски услуги
Логистика
Обработване на товари
Складове под митнически контрол
Митническо агентство
Застраховане
Софтуер
България
Европа
Балкански страни
Близък Изток
Цял свят
представителства/партньори:
DSV
дъщерна фирма
транспорт, спедиция, логистика
последна актуализация:
14.12.2023