ЕКУ УЪРЛДУАЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД

<< Назад

ECU WORLDWIDE BULGARIA EOOD

адрес:
1680 София
ул. Борово 52г, ет. 4, офис 7
тел.:
0700 18 ECU (0700 18 328)
(+359 2) 850-30-76
национален мениджър:
 Денислав  Чипев
дейност:
* Еку Уърлдуайд е глобален лидер в морския групажен транспорт с над 300 офиса в 160 държави в целия свят
* Компанията е специализирана в транспорта на морски групажни пратки – LCL, но успешно предлага и транспорт на цели контейнери – FCL, както и въздушен карго транспорт
индекси:
Спедиция
Морски транспорт
Въздушен транспорт – карго
Комбинирани превози: автомоб. – море
Групажни превози
Превози в контейнери
Превози на опасни товари
Логистика
Обработване на товари
Складове под митнически контрол
Консултантски услуги
Митническо агентство
Застраховане
България
Европа
Балкански страни
Русия и страните от ОНД
Близък Изток
Цял свят
представителства/партньори:
Ecu Worldwide
Container Loads
последна актуализация:
30.11.2021