РЕНО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ - Продажби на нови товарни автомобили RENAULT

<< Назад

RENAULT TRUCKS BULGARIA - Sales new trucks RENAULT

адрес:
1331 София
бул. Сливница 630
мобилен:
(+359 88) 248-39-07 – Сервизни договори
(+359 88) 814-33-29 – Обучения на водачи и Optifleet
(+359 88) 247-29-07 – Финансови услуги от Renault Trucks
(+359 88) 814-33-96 – Регион София и Югозападна България
(+359 88) 863-52-87 – Регион София и Северна България
(+359 88) 939-47-23 – Регион София и Северозападна България
(+359 88) 601-10-10 – Регион Централна Южна България
(+359 88) 661-61-71 – Регион Североизточна България
(+359 88) 688-91-66 – Регион Югоизточна България
(+359 88) 833-00-38 – Продажби употребявани камиони
(+359 88) 626-60-52 – Продажби употребявани камиони
дейност:
индекси:
Производство и продажба на превозни средства, ремаркета и надстройки за товарни автомобили
последна актуализация:
23.01.2020