СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД

<< Назад

SCANIA BULGARIA Ltd.

 

Официален представител на Scania в България. Продажба на тежкотоварни автомобили, автобуси и двигатели и поддръжка и сервизна дейност

адрес:
1186 София
с. Герман, ул. Манастирска воденица 5
тел.:
(+359 2) 970-54-00
дейност:
Регион София
1186 София, с. Герман, ул. Манастирска воденица 5
02 970 54 00
Търговци на нови автомобили:
Кирил Атанасов, GSM: +359 886 700 715,
kiril.atanasov@scania.bg
Търговец автобуси:
Ивайло Евтимов, GSM: +359 885 131 868
ivaylo.evtimov@scania.bg
Търговци на употребявани автомобили:
Милен Занов, GSM: +359 886 707 888,
milen.zanov@scania.bg
Анелия Димитрова, GSM: +359 885 204 025,
anelia.dimitrova@scania.bg

Регион Бургас
8019 Бургас, Северна Промишлена Зона, кв. Долно Езерово
056 850 565
Търговец на нови автомобили:
Христо Вълчев, GSM: +359 888 708 031,
hristo.valchev@scania.bg,
Търговец на употребявани автомобили:
Станислав Гюров, GSM: +359 886 601 941,
stanislav.gyurov@scania.bg
Търговец автобуси:
Ивайло Евтимов, GSM: +359 885 131 868
ivaylo.evtimov@scania.bg

Регион Варна
9160 Девня, кв. Повеляново, Промишлена зона – юг
052 950 650
Търговци на нови автомобили:
Мони Чаушев, GSM: +359 888 518 143,
moni.chaushev@scania.bg
Търговец на употребявани автомобили:
Станислав Гюров, GSM: +359 886 601 941,
stanislav.gyurov@scania.bg
Търговец автобуси:
Ивайло Евтимов, GSM: +359 885 131 868
ivaylo.evtimov@scania.bg

Регион Велико Търново
5000 Велико Търново, ул. Н. Габровски № 74, (на територията на Транспорт Гарант АД)
062 602 097
Търговец на нови автомобили:
Вера Кирилова, GSM: +359 886 499 734,
vera.kirilova@scania.bg
Търговец на употребявани автомобили:
Станислав Гюров, GSM: +359 886 601 941,
stanislav.gyurov@scania.bg
Търговец автобуси:
Ивайло Евтимов, GSM: +359 885 131 868
ivaylo.evtimov@scania.bg

Регион Пловдив (Агри-М)
4003 Пловдив, Голямоконарско шосе, 4-ти километър
032 909 988
Търговци:
Анани Кюркчиев, GSM: +359 888 705 902,
a.kiurkchiev@agri-m-bg.com
Стефан Лазаров, GSM: +359 887 467 755,
stefan@agri-m-bg.com
инж. Хасан Камберов, GSM: +359 884 015 512,
hasan@agri-m-bg.com
Търговец автобуси:
Ивайло Евтимов, GSM: +359 885 131 868
ivaylo.evtimov@scania.bg

Регион Русе
7000 Русе, кв. Долапите
N: 43° 78’ 8942”
E: 25° 91’ 4375”
082 520 649
Търговец на употребявани автомобили:
Станимир Колев, GSM: +359 884 231 110,
stanimir.kolev@scania.bg
Търговец автобуси:
Ивайло Евтимов, GSM: +359 885 131 868
ivaylo.evtimov@scania.bg

СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ – ПЪТНА ПОМОЩ
24-часово обслужване
+359 88 666 000 1

Скания Файнанс – Застрахователни щети
+359 884 340 000
индекси:
Производство и продажба на превозни средства, ремаркета и надстройки за товарни автомобили
Отдаване под наем/лизинг на транспортни средства
Продажба на резервни части и аксесоари
Продажба на горива, масла и консумативи
Сервиз на транспортни средства
представителства/партньори:
SCANIA
дъщерна фирма
транспортни средства
последна актуализация:
14.03.2023