ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ ООД

<< Назад

NTZ TRANSPORT Ltd.

адрес:
9000 Варна
ул. Плиска 8
тел.:
(+359 52) 68-73-80
факс:
(+359 52) 60-93-80
e-mail:
управител:
 Нели  Цонева
дейност:
* международен транспорт и спедиция
* морски транспорт с контейнерни превози – цял свят
* регулярни морски групажни линии
* регулярни сухопътни групажни линии от/за Европа
* митническо агентство
* логистика
– митническо, временно и свободно складиране
– дистрибуция и регулярни групажни линии в страната
– собствени превозни средства
– превоз на тежки и извънгабаритни товари
индекси:
Спедиция
Автомобилен транспорт
Морски транспорт
Въздушен транспорт – карго
Комбинирани превози: автомоб. – море
Комбинирани превози: автомоб. – река
Комбинирани превози: превози жп – море
Групажни превози
Превози в контейнери
Логистика
Складове под митнически контрол
Консултантски услуги
Митническо агентство
Застраховане
Бордови - 18
Контейнеровози - 36
ПС за извънгабаритни товари - 10
България
Европа
Цял свят
последна актуализация:
11.05.2021