ОЙРОШПЕД АД

<< Назад

EUROSPED JSC

адрес:
1592 София
бул. Христофор Колумб 56
тел.:
(+359 2) 9199-191
0700-19991
факс:
(+359 2) 9199-199, 9199-119
изпълнителен директор:
 Илия  Василев
прокурист:
 Явор  Панталеев
прокурист:
 Елена  Борисова
дейност:
- Представителство (официален партньор) на Skynet Worldwide Express за България (Ойрокуриер)

ОЙРОШПЕД е първото българско частно дружество за услуги в областта на спедицията, транспорта и складовата логистика

* вътрешна автомобилна спедиция и международни куриерски услуги (Ойрокуриер)
* експресен и икономичен транспорт на куриерски пратки от и до всяка точка на света (Skynet Worldwide Express)
* международна автомобилна спедиция и групажни превози, вкл. опасни и извънгабаритни товари, стоки под температурен контрол, лични вещи и други специфични товари (Еуроспед, Eurosped Germany)
* единствена директна сухопътна линия за групажи Москва – София (Ойрошпед ООО)
* логистична мрежа за доставки на групажи и цели товари Европа – Иран (Ойразия Логистикс)
* въздушна морска спедиция (Еурохъб)
* морска спедиция (Ойропорт)
* снабдителна, производствена, складова и дистрибуционна логистика в България и Сърбия. 3PL и 4PL (Ойролог България, Eurolog Beograd, Euroimovina Beograd)
* складове за съхранение на химикали по изискванията на директива Saveso III
* митническо представителство и митническо складиране (ОИО Еуроспед)
* софтуерни системи за управление на логистичните процеси (Техникъл Сълюшън)
индекси:
Спедиция
Автомобилен транспорт
Железопътен транспорт
Морски транспорт
Въздушен транспорт – карго
Комбинирани превози: автомоб. – море
Комбинирани превози: автомоб. – река
Комбинирани превози: автомобилен – жп
Комбинирани превози: превози жп – море
Групажни превози
Превози в контейнери
Превози на опасни товари
Куриерски услуги
Логистика
Обработване на товари
Складове
Складове под митнически контрол
Консултантски услуги
Митническо агентство
Застраховане
Софтуер
България
Европа
Балкански страни
Русия и страните от ОНД
Близък Изток
Цял свят
представителства/партньори:
Skynet Worldwide Express
courier services

Галерия

последна актуализация:
15.11.2022