Излезе 24. издание на КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България 2021. Абонирайте се за електронна версия на сп. ЛОГИСТИКА и сп. КАМИОНИ!

ОЙРОШПЕД АД

<< Назад

EUROSPED JSC

адрес:
1592 София
бул. Христофор Колумб 56
тел.:
(+359 2) 9199-191
0700-19991
факс:
(+359 2) 9199-199, 9199-119
изпълнителен директор:
 Явор  Панталеев
дейност:
ОЙРОШПЕД е първото българско частно дружество за услуги в областта на спедицията, транспорта и логистиката.
* вътрешна автомобилна спедиция и куриерски услуги (Ойрокуриер)
* международна автомобилна спедиция и групажни превози(Еуроспед)
* въздушна и морска спедиция (Еурохъб)
* агент на Damco за България (Ойропорт)
* снабдителна, производствена, складова и дистрибуционна логистика (Ойролог)
* митническо представителство и митническо складиране (склад тип А)
* складове за съхранение на химикали по изискванията на директива Seveso III
* превоз на специфични товари (опасни товари, стоки под температурен контрол, текстил на закачалки, панаирни и изложбени експонати, живи животни и лични вещи, извънгабаритни товари)
* услуги с добавена стойност (опаковане, преопаковане, етикетиране, образуване на дисплей за обекти на продажба)
* софтуерни системи за управление на логистичните процеси
* ОЙРОШПЕД разкри нова групажна линия с регулярни отпътувания от и до Москва
* ОЙРОКУРИЕР стана представител на Skynet Worldwide Express за България. Дружеството предлага бърз и удобен транспорт на различни по големина пратки от всяка точка на света
индекси:
Спедиция
Автомобилен транспорт
Железопътен транспорт
Морски транспорт
Въздушен транспорт – карго
Комбинирани превози: автомоб. – море
Комбинирани превози: автомоб. – река
Комбинирани превози: автомобилен – жп
Комбинирани превози: превози жп – море
Групажни превози
Превози в контейнери
Превози на опасни товари
Куриерски услуги
Логистика
Обработване на товари
Складове
Складове под митнически контрол
Консултантски услуги
Митническо агентство
Застраховане
Софтуер
България
Европа
Балкански страни
Русия и страните от ОНД
Близък Изток
Цял свят

Галерия

последна актуализация:
08.03.2021