СБН-КОНСОЛИДЕЙШЪНС ООД

<< Назад

Sbn-Consolidations Ltd.

адрес:
1592 София
ул. Продан Таракчиев 12
тел.:
(+359 2) 948-85-15
мобилен:
(+359 88) 631-70-17
(+359 88) 861-75-67
управител:
 Константин  Иванов
дейност:
* транспортни решения, предназначени за спедитори – пълен неутралитет
* консолидации по море и въздух
* групажни контейнерни превози (LCL)
* превоз на товари по въздух (внос и износ) – ефективни решения
* сухопътни групажни превози
индекси:
Спедиция
Автомобилен транспорт
Морски транспорт
Въздушен транспорт – карго
Комбинирани превози: автомоб. – море
Комбинирани превози: автомобилен – жп
Комбинирани превози: превози жп – море
Групажни превози
Превози в контейнери
Превози на опасни товари
Логистика
Обработване на товари
Консултантски услуги
Агентиране
Застраховане
Европа
Балкански страни
Русия и страните от ОНД
Близък Изток
Цял свят
представителства/партньори:
Cargo World Network (CWN)
представител
Air Cargo Group (ACG)
представител
последна актуализация:
16.12.2021