Официален справочник

Кой какъв е в транспорта и спедицията
в България

Онлайн издание
Съдържание:

Азбучен указател на фирмите
Указател на фирми по населени места
Услуги, свързани с транспорт/логистика
Собствени автомобили
Направление на превозите
Услуги, свързани с превозни средства
Представителства и партньорства

Българска Транспортна Преса публикува годишния Официален справочник Кой какъв е в транспорта и спедицията в България от 1998 година.

Справочникът съдържа над 1000 полезни адреса на фирми в областта на транспорта, спедицията, логистиката, както и на такива, извършващи дейности, които са свързани със специализираните транспортни средства.

 

Как да използвате справочника?

Чрез Азбучния указател избирате фирма по нейното име, като най-напред трябва да изберете начална буква, а после фирма от списък на имената, започващи с тази буква.

Ако търсите фирма от даден регион, използвайте Указател по населени места.

Индексите от групата Услуги, свързани с транспорта и логистиката, дават възможност да търсите фирми, които извършват такива дейности, каквито ви интересуват.

При необходимост от определен вид специализирани автомобили за превоз можете да видите в съответинте индекси кои фирми разполагат с такива.

С помощта на индекси по Направления на превозите може да изберете фирми, които да обслужват определени дестинации.

Индексите, свързани с превозни средства, предлагат списъци на фирми, които извършват услуги като внос, продажба, сервиз, както и други дейности за поддръжка на специализирани автомобили.

Индекс Представителства и партньорства дава информация за това, кои са българските фирми, свързани с дадена чуждестранна компания.