Излезе 24. издание на КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България 2021. Абонирайте се за електронна версия на сп. ЛОГИСТИКА и сп. КАМИОНИ!

Заявка за включване в справочник 2022

Цени за вписване в КОЙ КАКЪВ Е В ТРАНСПОРТА И СПЕДИЦИЯТА 2022
25. печатно издание на БТП - Българска Транспортна Преса ЕООД
и актуално онлайн издание на адрес
www.whoiswho.logistika.bg
 

ВАРИАНТ НА ВПИСВАНЕ
В СПРАВОЧНИКА

цена в лева
без ДДС

цена в лева
с ДДС

1 Вписване само с текстова информация, вкл. с право на актуализации през 2022 г. в интернет, както и вграждане на Google карта на адреса 50 60
2 Вписване с текстова информация + лого, вкл. с право на актуализации през 2022 г. в интернет, както и вграждане на Google карта на адреса, публикуване на до 3 снимки и снимка на управителя(и) 80 96
С реклама (в този случай не се заплаща публикуването на информацията за фирмата и логото); вкл. с право на актуализации през 2022 г. в интернет, както и вграждане на Google карта на адреса, публикуване на до 3 снимки и снимка на управителя(и). Рекламата ще бъде включена също в представянето на фирмата в интернет изданието. Ценита за реклама са:
3 Вписване с инфо + лого + реклама с размер
1/8 страница - черно/бяла
100 120
4 Вписване с инфо + лого + реклама с размер
1/4 страница - черно/бяла
1/4 страница - с допълнителен син цвят
1/4 страница - пълноцветна

110
125
195

132
150
234
5 Вписване с инфо + лого + реклама с размер
1/3 страница - черно/бяла
1/3 страница - с допълнителен син цвят
1/3 страница - пълноцветна

130
150
240

156
180
288
6 Вписване с инфо + лого + реклама с размер
1/2 страница - черно/бяла
1/2 страница - с допълнителен син цвят
1/2 страница - пълноцветна

165
185
295

198
222
354
7 Вписване с инфо + лого + реклама с размер
1/1 страница - черно/бяла
1/1 страница - с допълнителен син цвят
1/1 страница - пълноцветна

240
285
405

288
342
486

За вписване от чужбина - моля, отправете запитване към нас.

Банкова сметка - IBAN: BG96 UNCR 7630 1051 0354 16
при банка Уникредит Булбанк АД - BIC: UNCRBGSF

пощенски адрес: 1463 София, пк 5
офис адрес: бул. Гоце Делчев № 100 бл. 22 вх. А офис 21

тел: 088 858 20 88

Изпратете ни E-mail

ОНЛАЙН ЗАЯВКА ЗА ВПИСВАНЕ В СПРАВОЧНИК
КОЙ КАКЪВ Е В ТРАНСПОРТА И СПЕДИЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ


Заб.: Вписването ще бъде направено едва след плащане на съответната сума.
Краен срок за подаване на онлайн заявка за печатно издание 2022 - 20.12.2021 г.
Заявка за вписване и актуализация в онлайн версията - по всяко време.

С настоящата заявка желая вписване в предстоящото годишно издание на
КОЙ КАКЪВ Е В ТРАНСПОРТА И СПЕДИЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ както следва

(полетата, отбелязани със звездичка (*), са задължителни):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPTCHA security code