Излезе 24. издание на КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България 2021. Абонирайте се за електронна версия на сп. ЛОГИСТИКА и сп. КАМИОНИ!

ПРОКСИМА БГ

<< Назад

PROXIMA BG

адрес:
1202 София
ул. Кръстец 2
тел.:
(+359 88) 751-70-90
мобилен:
(+359 88) 417-76-36
управител:
инж. Нели  Дойчева
дейност:
* логистични услуги в сферата на специалната продукция
* издаване на разрешителни
* превоз на взривни вещества и военна продукция
* охрана по време на транспорт
* превоз на опасни товари от всички класове
* ADR оборудване
* конвенционални товари с всички видове транспорт
индекси:
Спедиция
Железопътен транспорт
Морски транспорт
Речен транспорт
Въздушен транспорт – карго
Комбинирани превози: автомоб. – море
Комбинирани превози: автомоб. – река
Комбинирани превози: автомобилен – жп
Комбинирани превози: превози жп – море
Групажни превози
Превози в контейнери
Превози на опасни товари
Логистика
Консултантски услуги
Застраховане
Софтуер
България
Европа
Балкански страни
Русия и страните от ОНД
Цял свят
последна актуализация:
05.01.2022