АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕДИТОРИ

<< Назад

BULGARIAN FORWARDERS' ASSOCIATION

адрес:
1606 София
бул. Тотлебен 71-73 ет. 1
тел.:
(+359 2) 980-63-46
факс:
(+359 2) 980-63-45
мобилен:
(+359 88) 857-74-35
председател:
 Миряна  Калчева
дейност:
* нестопанско и неправителствено сдружение на физически и юридически лица, упражняващи спедиторска дейност, организирано на професионално-браншови принцип
* член на БТПП, БСК, TIACA
* основна цел съдействие за подобряване качеството на спедиторската дейност
индекси:
Спедиция
Логистика
Складове под митнически контрол
Консултантски услуги
Митническо агентство
Застраховане
Цял свят
последна актуализация:
14.03.2023