Излезе 24. издание на КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България 2021. Абонирайте се за електронна версия на сп. ЛОГИСТИКА и сп. КАМИОНИ!

ПРОКСИМА БГ

<< Назад

PROXIMA BG

адрес:
1202 София
ул. Кръстец 2
тел.:
(+359 2) 981-17-30, 981-74-22
мобилен:
(+359 88) 751-70-90
управител:
инж. Нели  Дойчева
дейност:
* международна спедиция
* превоз на опасни товари от клас ADR1 и специална продукция
* превоз на опасни товари от всички класове
* ескорт, разрешителни
* ADR оборудване
* ADR софтуер
* конвенционални товари с всички видове транспорт
индекси:
Спедиция
Железопътен транспорт
Морски транспорт
Речен транспорт
Въздушен транспорт – карго
Комбинирани превози: автомоб. – море
Комбинирани превози: автомоб. – река
Комбинирани превози: автомобилен – жп
Комбинирани превози: превози жп – море
Групажни превози
Превози в контейнери
Превози на опасни товари
Логистика
Консултантски услуги
Застраховане
Софтуер
България
Европа
Балкански страни
Русия и страните от ОНД
Цял свят
последна актуализация:
20.08.2020