ТИВА КОМ ООД

<< Назад

TIVA COM Ltd.

адрес:
7000 Русе
бул. Тутракан 72
тел.:
(+359 82) 83-30-03
факс:
(+359 82) 82-30-38
управител:
 Теодор  Димитров
дейност:
* авто и жп спедиция Балкански страни, Русия, Украйна, ЕС
* речен транспорт и пристанищни операции в Русе
* склад, транзитни операции и реекспорт в СБЗ Русе
* митническо агентство в Русе
* морски транспорт
* групажни превози
* превози в контейнери
* обработване на товари
* застраховане
* консултантски услуги
* направления: България, Европа, Балкански страни, Русия и страните от ОНД, Близък изток
индекси:
Спедиция
Автомобилен транспорт
Железопътен транспорт
Морски транспорт
Речен транспорт
Комбинирани превози: автомоб. – река
Комбинирани превози: автомобилен – жп
Комбинирани превози: превози жп – море
Групажни превози
Превози в контейнери
Логистика
Обработване на товари
Складове под митнически контрол
Консултантски услуги
Митническо агентство
Застраховане
България
Европа
Балкански страни
Русия и страните от ОНД
Близък Изток
последна актуализация:
24.02.2022