РЕЙЛ КАРГО ЛОДЖИСТИКС – БЪЛГАРИЯ ЕООД

<< Назад

RAIL CARGO LOGISTICS – BULGARIA

 

Спедитор специализиран в железопътния транспорт

адрес:
1303 София
ул. Брегалница 43 ет. 3 офис 5
управител:
 Пенчо Георгиев Попов
дейност:
* железопътен транспорт
* автомобилен транспорт
* извънгабаритни товари
* морски и речен транспорт
* контейнери
* комбинирани превози
* въздушен транспорт
 
 
индекси:
Спедиция
Автомобилен транспорт
Железопътен транспорт
Морски транспорт
Речен транспорт
Въздушен транспорт – карго
Комбинирани превози: автомоб. – море
Комбинирани превози: автомоб. – река
Комбинирани превози: автомобилен – жп
Комбинирани превози: превози жп – море
България
Европа
Балкански страни
Цял свят
представителства/партньори:
Rail Cargo Austria
представител
последна актуализация:
11.05.2021