ИНТЕРЛОГИСТИКА – Логистичен център София – карго

<< Назад

INTERLOGISTICA – Logistics Center Sofia – Cargo

адрес:
1592 София
бул. Христофор Колумб 58
тел.:
(+359 2) 979-04-31, 973-61-40
факс:
(+359 2) 973-61-40
дейност:
* въздушно карго
* контейнерни превози
* автомобилен транспорт и спедиция
* митническо агентиране
* логистика
индекси:
Спедиция
Автомобилен транспорт - 125
Морски транспорт
Въздушен транспорт – карго
Комбинирани превози: автомоб. – море
Групажни превози
Превози в контейнери
Превози на опасни товари
Куриерски услуги
Логистика
Складове под митнически контрол
Митническо агентство
Застраховане
Фургони - 15
Лекотоварни превозни средства - 110
България
Европа
Балкански страни
Русия и страните от ОНД
Близък Изток
Цял свят
последна актуализация:
12.03.2024